Wethouder & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit burgemeester Smid (PvdA) en de na de verkiezingen van 21 maart j.l. demissionaire wethouders Henk Kosters namens Gemeentebelangen Noordenveld, Huizinga (CDA/CU) en Wekema (PvdA).

Henk Kosters, Peize


Henk (1957) heeft jarenlang gewerkt als manager bij Dienst Landelijk Gebied van Noord-Nederland. Hij is momenteel wethouder en 1e loco-burgemeester met onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken.”Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werk ik aan oplossingen voor de vragen en opgaven in onze gemeente zoals ik dat de afgelopen vier jaar als wethouder ook heb gedaan; pragmatisch en gewoon doen!” Henk is er van overtuigd dat je de beste resultaten boekt als je het samen doet: alleen ga je sneller; samen kom je verder.

Fractie

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit negen raadsleden en vergadert elke woensdagavond voorafgaand aan de raads en commissievergaderingen. De data hiervan treft u in onze agenda. Wilt u graag in contact komen met de fractie dan kunt u een mailtje sturen naar info@gemeentebelangen.nu 

Henk Kosters, Peize


Henk (1957) heeft jarenlang gewerkt als manager bij Dienst Landelijk Gebied van Noord-Nederland. Hij is momenteel wethouder en 1e loco-burgemeester met onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken.”Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werk ik aan oplossingen voor de vragen en opgaven in onze gemeente zoals ik dat de afgelopen vier jaar als wethouder ook heb gedaan; pragmatisch en gewoon doen!” Henk is er van overtuigd dat je de beste resultaten boekt als je het samen doet: alleen ga je sneller; samen kom je verder.

 

 

Jos Darwinkel, Roden


Jos (1989) studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt bij de provincie Groningen binnen het gaswinningsdossier. Hij vindt dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een echte volksvertegenwoordiger zijn, laagdrempelig en toegankelijk voor de mensen in de gemeente.” Het mooie van de gemeentelijke politiek vindt Jos dat er daadwerkelijk wat gerealiseerd kan worden op concreet niveau. Een-tweetjes maken met de bevolking. Het is goed dat een plaatselijke partij als Gemeentebelangen met haar wortels in het verenigingsleven weet wat er speelt onder de mensen in de gemeente en hiermee aan de slag gaat.

 

Kirsten Ipema, Langelo


Kirsten (1981) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkt als manager bij Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek en wil zich graag inzetten voor de samenleving. “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruitziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken.”

Hendrik Smeenge, Lieveren


Hendrik (1963) is melkveehouder in Lieveren en met meer dan 10 jaar ervaring in de Noordenveldse politiek het langstzittende raadslid. Voor hem is dé reden om op Gemeentebelangen te stemmen dat men de problemen en ontwikkelingen met passend maatwerk wil oplossen in de uw leefomgeving. “Dankzij overleg met LTO en direct betrokkenen heeft Gemeentebelangen bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren in het bestemmingsplan Buitengebied. Daardoor kan nu 90 tot 95% van de boeren, ondernemers en inwoners in het buitengebied zich verder ontwikkelen of een snellere bouwprocedure doorlopen.”

 

Rikus Koopman, Norg


“Ik wil mijn steentje bijdragen aan een nog leefbaarder Noordenveld. Lokaal maatwerk is daarbij mijn advies.”
Rikus (1956) heeft gewerkt in de sociale verzekeringen en heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurder en als lid van het management bij de vakbond. Daarnaast heeft hij verschillende functies in het verenigingsleven bekleed. Hij is nu zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van ardbeidsrecht en personeelszaken.

 

 

 

Ryanne Meijer – Steendam, Roden


Ryanne (1980) Bio – tekst

 

 

 

 

 

 

 

Richard Veurman, Peize


Richard (1982) Bio – tekst

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Kruims, Roderwolde


Jeroen (1983) Bio – tekst

 

 

 

 

 

 

 

Jan ten Hoor, Peize


Jan (1958) Bio – tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsvervangende commissieleden

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld wordt ondersteund door ..  plaatsvervangende commissieleden.

??:

GB TV

Agenda

april

18apr20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

25apr20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

mei

09mei20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

16mei20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

Verkiezings programma

Facebook

Tweede wethouderskandidaat Gemeentebelangen Noordenveld bekend: Kirsten Ipema.

Het proces om te komen tot een akkoord en een coalitie in Noordenveld is gaande. Op basis van de verkiezingsuitslag gaat Gemeentebelangen Noordenveld voor twee wethouders in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Dat Henk Kosters de ambitie en wil heeft om terug te keren was al langer bekend. De tweede kandidaat-wethouder van Gemeentebelangen is Kirsten Ipema. Uit meerdere kandidaten is de uiteindelijke keuze op haar gevallen.

Kirsten (1981) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkt momenteel als project- en teammanager bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek. Kirsten wil zich graag inzetten voor de samenleving en hoe kan dit beter dan als wethouder: “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruit ziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken”.

http://www.gemeentebelangen.nu/tweede-wethouderskandidaat-gemeentebelangen-noordenveld-bekend-kirsten-ipema/

Gemeentebelangen Noordenveld

2 weeks 3 days ago

Voortgang coalitievorming in Noordenveld

Op basis van de verkiezingsuitslag heeft Gemeentebelangen Noordenveld het voortouw genomen om te komen tot een bestuursprogramma voor de gemeente Noordenveld 2018-2022. Afgelopen weekend zijn gesprekken gevoerd met alle politiek partijen. Deze gesprekken zijn open, constructief en in een prettige sfeer verlopen.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Gemeentebelangen gaat verkennen of een voortzetting van de bestaande coalitie (Gemeentebelangen, PvdA/ GroenLinks, CDA en CU) haalbaar is. Daarnaast zijn alle partijen uitgenodigd om te bekijken op welke manier een zo breed mogelijk gedragen bestuursprogramma tot stand kan komen.

http://www.gemeentebelangen.nu/voortgang-coalitievorming-in-noordenveld/

X