Wethouder & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit de wethouders Henk Kosters namens Gemeeentebelangen Noordenveld, Huizinga (CDA/CU) en Wekema (PvdA) en burgemeester Smid (PvdA).

Henk Kosters
Heeft jarenlang gewerkt in het landelijk gebied van noord Nederland. Is momenteel wethouder en 1e loco-burgemeester.Hij staat midden in de samenleving en zet zich graag in voor onze inwoners en onze gemeente. Is er van overtuigd dat je de beste resultaten boekt als je het samen doet: alleen ga je sneller; samen kom je verder. Betrokken, pragmatisch, oplossingsgericht, samenwerken en geen poeha: gewoon doen! Gemeentebelangen dus…

De Fractie

De fractie van Gemeentebelangen bestaat uit zeven personen. Wilt u in contact komen met de fractie stuur dan een e-mail naar info@gemeentebelangen.nu

Ellen van der Haven (fractievoorzitter):
Ellen van der Haven studeerde Technische Natuurkunde aan de universiteit in Twente en woont alweer 25 jaar in het noorden, eerst Roden en daarna Peize. Zij heeft bij veel grote bedrijven gewerkt en haar werkende leven afgesloten bij de Gasunie. Daarnaast is zij actief als voorzitter van het Rode Kruis Noordenveld. Haar kennis en ervaring, zowel zakelijk als maatschappelijk, wil zij graag inzetten om Noordenveld leefbaar te houden, waarbij openbare voorzieningen zoveel mogelijk blijven bestaan en worden versterkt. De overheveling van zorgtaken naar de gemeenten valt samen met een forse bezuiniging. Ellen zal er voor waken dat er hierbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Jos Darwinkel (vice-fractievoorzitter):
Jos studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een echte volksvertegenwoordiger zijn, laagdrempelig en toegankelijk voor de mensen in de gemeente. Wie kan dit nu beter dan een partij los van landelijke partijprincipes met mensen die weten wat er speelt in de gemeente en leefomgeving?” Het mooie van de gemeentelijke politiek vindt Jos dat er daadwerkelijk wat gerealiseerd kan worden op concreet niveau. Een-tweetjes maken met de bevolking. Waar is behoefte aan in de samenleving? Het is goed dat een plaatselijke partij als Gemeentebelangen met haar wortels in het verenigingsleven weet wat er speelt onder de mensen in de gemeente en hiermee aan de slag gaat.

 

Hendrik Smeenge:
Is melkveehouder in Lieveren. Voor hem is dé reden om op Gemeentebelangen te stemmen dat men de problemen en ontwikkelingen met passend maatwerk wil oplossen in uw leefomgeving. Dankzij overleg met LTO en direct betrokkenen heeft Gemeentebelangen maatwerk kunnen leveren in het bestemmingsplan Buitengebied. Daardoor kan nu 90 tot 95% van de boeren, ondernemers en inwoners in het buitengebied zich verder ontwikkelen of een snellere bouwprocedure doorlopen.”

 

Pierre Berghuis:
Pierre is actief geworden in de politiek omdat hij zich stoorde aan de ontwikkelingen in Nieuw Roden. Hij heeft moeten vaststellen dat er niemand uit Nieuw Roden in de gemeenteraad zat en hij wilde deze uitdaging graag aangaan. “Je kunt beter zelf actief worden in de politiek om zaken te verbeteren in plaats van te roepen aan de zijkant.” Gemeentebelangen was voor hem de ideale partij omdat zij dicht bij de mensen staat. Hij is een echte Nijroner, vervult hier verschillende bestuursfuncties en wil zich inzetten voor een mooi Noordenveld.

 

Jan Kemkers:
Jan Kemkers is een geboren en getogen ‘Roner’ die ook iets heeft met de mensen in zijn omgeving. Zijn jarenlange bestuurlijke ervaring op een breed terrein stelt hem in staat een goed oordeel te vormen over de noden en waarden van de gemeente Noordenveld. ‘Lokale problemen lokaal oplossen’ is niet zo maar een kreet, maar betekent dat je de lokale bestuurlijke en maatschappelijke kennis inzet voor de lokale gemeenschap. Die doelstelling blijft mijn drijfveer om actief te zijn in de lokale politiek van Noordenveld. Al was het alleen al voor de vele honderden vrijwilligers die de kurk vormen waar de gemeenschap van Noordenveld op drijft!

 

Marry Brink-Veerman:
Marry is 50 jaar en opgegroeid in een middenstandsgezin. Zij is getrouwd met Roelof, moeder van drie dochters en zij werken samen op een melkveebedrijf in Nietap. Daarnaast is zij bestuurlijk actief in de districtsraad van FrieslandCampina. Sinds de verkiezingen van 2010 is zij actief als raadslid voor de kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld. Als grootste partij van onze gemeente mocht Gemeentebelangen de voorzitter van de raadscommissie leveren. Marry heeft deze functie op zich genomen en doet dit uitstekend. Zij weet door haar objectieve houding de commissievergaderingen in goede banen te leiden en staat ‘boven’ de partijen. “Luisterend naar onze inwoners zetten wij ons in om in deze moeilijke tijden, waarin grote bezuinigingen op ons af zijn gekomen, de voorzieningen, zoals zwembaden, sportaccommodaties, bibliotheken en dergelijke te behouden.” Ook deze raadsperiode is Marry voorzitter van de raadscommissie.

 

Jan ten Hoor:
“Het lokale en pragmatische van de gemeentelijke politiek, de ‘doen-aanpak’ spreekt me aan, in tegenstelling tot partijen die hun lokaal programma en standpunten voortdurend moeten toetsen aan hetgeen landelijk wordt bepaald.”  Vanuit zijn kennis en ervaring als manager bij Recron denkt hij een goede brugfunctie te kunnen vervullen tussen ondernemers enerzijds en ambtenaren/bestuurders anderzijds. “Gemeentebelangen toont lef en is ondernemend met de inhoud van haar verkiezingsprogramma.” Jan is geboren en getogen in Noordenveld en heeft daarmee een hechte band met de gemeente.

Verkiezings programma

YouTube

Facebook

Gemeentebelangen Noordenveld

2 days 23 hours ago

https://hetstreeknieuws.nl/gemeentebelangen-wil-dorpenfonds/

Gemeentebelangen Noordenveld

5 days 10 hours ago

Gemeentebelangen Noordenveld shared their post.

Verkiezingsprogramma ‘Gemeentebelangen verbindt’ unaniem vastgesteld en met de druk op de knop campagne gestart! Wij gaan ervoor!! #bekendalsgewoongewoonbekend www.gemeentebelangen.nu (nieuwe website)

Laatste Tweets