Geschiedenis

Gemeentebelangen Noordenveld is ontstaan na de herindeling van de toenmalige gemeenten Roden, Norg en Peize. Daarvoor was gemeentebelangen al tientallen jaren actief in de drie gemeenten afzonderlijk.
Gemeentebelangen Roden is de oudste in zijn bestaan. Deze partij bestaat al ruim 80 jaar en is diep geworteld in de gemeenschap van Roden. Gemeentebelangen Norg is met z’n ruim 16-jarig bestaan de jongste telg in het geheel en kent nog niet zo’n lange geschiedenis als de anderen. Gemeentebelangen Peize mag dan de kleinste plaats van de drie heringedeelde gemeenten zijn maar de raadsleden van Gemeentebelangen uit Peize behartigen de belangen van de burgers al sinds 1962.

Ver voordat de herindeling een feit werd werden er onderling reeds contacten met elkaar gezocht om te komen tot één Gemeentebelangen Noordenveld. Vanaf 1997 werd in gezamenlijkheid het verkiezingsprogramma geschreven om per 1 januari 1998 een goede start te kunnen maken. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. We kwamen in 1998 met 7 zetels in de raad en leverden een wethouder voor Gemeentebelangen.

Op 6 maart 2002 werden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op Gemeentebelangen Noordenveld werden 4332 stemmen uitgebracht en dit resulteerde in 7 zetels in een raad van 23 raadszetels. Nadat de college onderhandelingen waren afgerond werd besloten om een college te gaan vormen met de PvdA en het CDA. Gemeentebelangen leverde 1 wethouder, Jan Kemkers.

Bij de verkiezingen van 2006 won Gemeentebelangen 1 zetel en werd een coalitie gevormd met de PvdA. Het aantal wethouders werd uitgebreid en namens Gemeentebelangen namen Jan Kemkers en Jacob Dam zitting in het college. Ook in de nieuwe 8-koppige fractie kwamen nieuwe gezichten. Ondanks dat Gemeentebelangen als grootste fractie een belangrijke stem in de raad had, bleef het streven altijd een zo breed mogelijke consensus in de hele raad voor elke beslissing. Die houding is typisch voor Gemeentebelangen: geen machtspolitiek maar het dienen van algemeen belang.

Bij de verkiezingen van 2010 kwam Gemeentebelangen als grootste partij uit de bus met 5 zetels. En Gemeentebelangen vormde een coalitie samen met de PvdA, CDA/CU en Groenlinks. Jacob Dam nam namens Gemeentebelangen zitting in het college. Hij beheerde de portefeuille van Ruimtelijke Ordening.

Ook tijdens de verkiezingen van maart 2014 gaven de inwoners van Noordenveld Gemeentebelangen het vertrouwen. Met maar liefst zeven zetels is onze kiesvereniging verreweg de grootste fractie in de gemeenteraad. De grote winst is naast het grote zetelaantal ook verzilverd door het leveren van twee wethouders. Henk Kosters is als eerste locoburgemeester onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Reint-Jan Auwema beheert de portefeuilles Sport en Gezondheid, Recreatie, Toerisme, Openbaar Groen et cetera. Daarnaast is hij trekker van de zogenoemde speciale projecten qua gebiedsontwikkeling en de invoering van bijzondere wetten.