Geschiedenis

Gemeentebelangen Noordenveld is ontstaan na de herindeling van de toenmalige gemeenten Roden, Norg en Peize. Daarvoor was gemeentebelangen al tientallen jaren actief in de drie gemeenten afzonderlijk.

Gemeentebelangen Roden is de oudste in zijn bestaan. Deze partij bestaat al bijna 100 jaar en is diep geworteld in de gemeenschap van Roden. Gemeentebelangen Norg bestaat sinds 1985 en is daarmee de jongste loot aan onze stam. Gemeentebelangen Peize mag dan de kleinste plaats van de drie heringedeelde gemeenten zijn maar de raadsleden van Gemeentebelangen uit Peize behartigen de belangen van de burgers al sinds 1962.

Ver voordat de herindeling een feit werd werden er onderling reeds contacten met elkaar gezocht om te komen tot één Gemeentebelangen Noordenveld. Vanaf 1997 werd in gezamenlijkheid het verkiezingsprogramma geschreven om per 1 januari 1998 een goede start te kunnen maken. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. We kwamen in 1998 met zeven zetels in de raad en leverden Vroukje Hartlief als wethouder namens Gemeentebelangen.

Op 6 maart 2002 werden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op Gemeentebelangen Noordenveld werden 4332 stemmen uitgebracht en dit resulteerde in zeven zetels in een raad van 23 raadszetels. Nadat de college onderhandelingen waren afgerond werd besloten om een college te gaan vormen met de PvdA en het CDA. Gemeentebelangen leverde één wethouder, Jan Kemkers.

Bij de verkiezingen van 2006 won Gemeentebelangen één zetel en werd een coalitie gevormd met de PvdA. Het aantal wethouders werd uitgebreid en namens Gemeentebelangen namen Jan Kemkers en Jacob Dam zitting in het college. Ook in de achtkoppige fractie kwamen nieuwe gezichten. Hoewel Gemeentebelangen als grootste fractie een belangrijke stem in de raad had, bleef het streven altijd een zo breed mogelijke consensus in de hele raad voor elke beslissing. Die houding is typisch voor Gemeentebelangen: geen machtspolitiek maar het dienen van algemeen belang.

Bij de verkiezingen van 2010 kwam Gemeentebelangen als grootste partij uit de bus met vijf zetels. Gemeentebelangen vormde een coalitie samen met de PvdA, CDA/CU en Groenlinks. Jacob Dam nam namens Gemeentebelangen zitting in het college.

Ook tijdens de verkiezingen van maart 2014 gaven de inwoners van Noordenveld Gemeentebelangen het vertrouwen. Met maar liefst zeven zetels is onze kiesvereniging verreweg de grootste fractie in de huidige gemeenteraad. De grote winst is naast het grote zetelaantal ook verzilverd door het leveren van twee wethouders namelijk Henk Kosters en Reint-Jan Auwema.

GB TV

Agenda

april

18apr20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

25apr20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

mei

09mei20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

16mei20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

Verkiezings programma

Facebook

Tweede wethouderskandidaat Gemeentebelangen Noordenveld bekend: Kirsten Ipema.

Het proces om te komen tot een akkoord en een coalitie in Noordenveld is gaande. Op basis van de verkiezingsuitslag gaat Gemeentebelangen Noordenveld voor twee wethouders in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Dat Henk Kosters de ambitie en wil heeft om terug te keren was al langer bekend. De tweede kandidaat-wethouder van Gemeentebelangen is Kirsten Ipema. Uit meerdere kandidaten is de uiteindelijke keuze op haar gevallen.

Kirsten (1981) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkt momenteel als project- en teammanager bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek. Kirsten wil zich graag inzetten voor de samenleving en hoe kan dit beter dan als wethouder: “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruit ziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken”.

http://www.gemeentebelangen.nu/tweede-wethouderskandidaat-gemeentebelangen-noordenveld-bekend-kirsten-ipema/

Gemeentebelangen Noordenveld

2 weeks 3 days ago

Voortgang coalitievorming in Noordenveld

Op basis van de verkiezingsuitslag heeft Gemeentebelangen Noordenveld het voortouw genomen om te komen tot een bestuursprogramma voor de gemeente Noordenveld 2018-2022. Afgelopen weekend zijn gesprekken gevoerd met alle politiek partijen. Deze gesprekken zijn open, constructief en in een prettige sfeer verlopen.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Gemeentebelangen gaat verkennen of een voortzetting van de bestaande coalitie (Gemeentebelangen, PvdA/ GroenLinks, CDA en CU) haalbaar is. Daarnaast zijn alle partijen uitgenodigd om te bekijken op welke manier een zo breed mogelijk gedragen bestuursprogramma tot stand kan komen.

http://www.gemeentebelangen.nu/voortgang-coalitievorming-in-noordenveld/

X