Verkiezingen

Verkiezingsposter Gemeentebelangen:
Raamposter Gemeentebelangen

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
Via onderstaande link vindt u ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014 – 2018.
Een periode met economisch gezien hoop op stabilisatie en wellicht herstel in Nederland van de huidige crisis. Een tijd met meer werkzoekenden, meer ouderen en extra taken voor de gemeente juist op het terrein van werk, zorg en vergrijzing. Dit vraagt een op maat gesneden en ondernemende organisatie, afgestemd op de mogelijkheden van onze gemeente. Gemeentebelangen heeft ondanks de hiervoor geschetste ontwikkelingen, veel vertrouwen in de toekomst van Noordenveld. ‘Vooruit vanuit de basis’ is daarom de titel van het verkiezingsprogramma 2014-2018.

http://www.gemeentebelangen.nu/Verkiezingsprogramma_2014-2018.pdf

Bestuursakkoord 2014 – 2018
Het onderstaande bestuursprogramma is het resultaat van de collegeonderhandelingen tussen de fracties van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie. De verkiezingsprogramma’s van deze partijen hebben als basis gediend voor dit akkoord. Het is een document dat richting moet geven aan de onderwerpen die spelen binnen de gemeente Noordenveld. Uiteraard staan de coalitiepartijen te allen tijde open voor suggesties van inwoners en collega-partijen. De komende raadsperiode moeten we er tenslotte met elkaar het beste van maken.

Bestuursovereenkomst 2014-2018 Nei Naoberschap

Aanbiedingsbrief 2014
Het onderstaande procesvoorstel wordt gedaan aan alle politieke partijen in Noordenveld.

Aanbiedingsbrief bestuursakkoord