Wethouder & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit burgemeester Smid (PvdA) de wethouders Henk Kosters en Kirsten Ipema namens Gemeentebelangen Noordenveld, Jeroen Westendorp (CDA/CU) en Wekema (PvdA/Groen Links).

Henk Kosters, Peize


Henk (1957) heeft jarenlang gewerkt als manager bij Dienst Landelijk Gebied van Noord-Nederland. Hij is momenteel wethouder en 1e loco-burgemeester met onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken.”Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werk ik aan oplossingen voor de vragen en opgaven in onze gemeente zoals ik dat de afgelopen vier jaar als wethouder ook heb gedaan; pragmatisch en gewoon doen!” Henk is er van overtuigd dat je de beste resultaten boekt als je het samen doet: alleen ga je sneller; samen kom je verder.

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Kirsten Ipema, Langelo


Kirsten (1981) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkt als manager bij Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek en wil zich graag inzetten voor de samenleving. “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruitziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken.”

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Gemeenteraadsfractie

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit negen raadsleden en vergadert elke woensdagavond voorafgaand aan de raads en commissievergaderingen. De data hiervan treft u in onze agenda. Wilt u graag in contact komen met de fractie dan kunt u een mailtje sturen naar info@gemeentebelangen.nu 

Rikus Koopman, Norg – Fractievoorzitter


“Ik wil mijn steentje bijdragen aan een nog leefbaarder Noordenveld. Lokaal maatwerk is daarbij mijn advies.”
Rikus (1956) heeft gewerkt in de sociale verzekeringen en heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurder en als lid van het management bij de vakbond. Daarnaast heeft hij verschillende functies in het verenigingsleven bekleed. Hij is nu zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en personeelszaken.

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Jos Darwinkel, Roden


Jos (1989) studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt bij de provincie Groningen binnen het gaswinningsdossier. Hij vindt dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een echte volksvertegenwoordiger zijn, laagdrempelig en toegankelijk voor de mensen in de gemeente.” Het mooie van de gemeentelijke politiek vindt Jos dat er daadwerkelijk wat gerealiseerd kan worden op concreet niveau. Een-tweetjes maken met de bevolking. Het is goed dat een plaatselijke partij als Gemeentebelangen met haar wortels in het verenigingsleven weet wat er speelt onder de mensen in de gemeente en hiermee aan de slag gaat.

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Hendrik Smeenge, Lieveren


Hendrik (1963) is melkveehouder in Lieveren en met meer dan 10 jaar ervaring in de Noordenveldse politiek het langstzittende raadslid. Voor hem is dé reden om op Gemeentebelangen te stemmen dat men de problemen en ontwikkelingen met passend maatwerk wil oplossen in de uw leefomgeving. “Dankzij overleg met LTO en direct betrokkenen heeft Gemeentebelangen bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren in het bestemmingsplan Buitengebied. Daardoor kan nu 90 tot 95% van de boeren, ondernemers en inwoners in het buitengebied zich verder ontwikkelen of een snellere bouwprocedure doorlopen.”

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Ryanne Meijer – Steendam, Roden


Ryanne (1980) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Richard Veurman, Peize


Richard (1982) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Jeroen Kruims, Roderwolde


Jeroen (1983) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Jan ten Hoor, Peize


Jan (1958) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Jarco Westerhof, Peize


Jarco (1991) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

Armein Sikkenga, Roden


Armein (1983) Bio – tekst

 

 

 

 

Portefeuilles:
Hier de portefeuilles.

GB TV

Agenda

mei

09mei20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

16mei20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

Facebook

Afgelopen maandag zijn in een speciaal ingelaste raadsvergadering de vier wethouders beëdigd die de komende vier jaar de klus moeten gaan klaren. Namens Gemeentebelangen Noordenveld nemen Henk Kosters en Kirsten Ipema als wethouders zitting in het college van B&W dat verder bestaat uit burgemeester Klaas Smid en de wethouders Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) en Jeroen Westendorp(CDA/ChristenUnie).

De twee raadszetels die door de beëdiging van Henk Kosters en Kirsten Ipema zijn vrijgekomen zijn ingenomen door Jarco Westerhof uit Peize en Armein Sikkenga uit Roden. Daarmee is de negenkoppige fractie van Gemeentebelangen weer compleet. Jan Posthumus sprak na afloop van de beëdiging met de nieuwbakken raadsleden en wethouder Kirsten Ipema.

Gemeentebelangen Noordenveld

2 weeks 6 days ago

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. is er onder aanvoering van Gemeentebelangen de afgelopen weken hard gewerkt aan een raads- en coalitieakkoord. Afgelopen woensdagavond konden alle handtekeningen worden gezet en mocht burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord 'Noordenveld weet raad!' en het coalitieakkoord 'Verbinden, samenwerken, doen!' in ontvangst nemen. Jan Posthumus sprak na afloop met fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman die tekst en uitleg gaf.

Zowel het raadsakkoord als het coalitieakkoord zijn te downloaden op onze website: https://www.gemeentebelangen.nu/raads-en-coalitieakkoord-gemeente-noordenveld/

X