Geschiedenis

Gemeentebelangen Noordenveld is ontstaan na de herindeling van de toenmalige gemeenten Roden, Norg en Peize. Daarvoor was gemeentebelangen al tientallen jaren actief in de drie gemeenten afzonderlijk.

Gemeentebelangen Roden is de oudste in zijn bestaan. Deze partij bestaat al bijna 100 jaar en is diep geworteld in de gemeenschap van Roden. Gemeentebelangen Norg bestaat sinds 1985 en is daarmee de jongste loot aan onze stam. Gemeentebelangen Peize mag dan de kleinste plaats van de drie heringedeelde gemeenten zijn maar de raadsleden van Gemeentebelangen uit Peize behartigen de belangen van de burgers al sinds 1962.

Ver voordat de herindeling een feit werd werden er onderling reeds contacten met elkaar gezocht om te komen tot één Gemeentebelangen Noordenveld. Vanaf 1997 werd in gezamenlijkheid het verkiezingsprogramma geschreven om per 1 januari 1998 een goede start te kunnen maken. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. We kwamen in 1998 met zeven zetels in de raad en leverden Vroukje Hartlief als wethouder namens Gemeentebelangen.

Op 6 maart 2002 werden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op Gemeentebelangen Noordenveld werden 4332 stemmen uitgebracht en dit resulteerde in zeven zetels in een raad van 23 raadszetels. Nadat de college onderhandelingen waren afgerond werd besloten om een college te gaan vormen met de PvdA en het CDA. Gemeentebelangen leverde één wethouder, Jan Kemkers.

Bij de verkiezingen van 2006 won Gemeentebelangen één zetel en werd een coalitie gevormd met de PvdA. Het aantal wethouders werd uitgebreid en namens Gemeentebelangen namen Jan Kemkers en Jacob Dam zitting in het college. Ook in de achtkoppige fractie kwamen nieuwe gezichten. Hoewel Gemeentebelangen als grootste fractie een belangrijke stem in de raad had, bleef het streven altijd een zo breed mogelijke consensus in de hele raad voor elke beslissing. Die houding is typisch voor Gemeentebelangen: geen machtspolitiek maar het dienen van algemeen belang.

Bij de verkiezingen van 2010 kwam Gemeentebelangen als grootste partij uit de bus met vijf zetels. Gemeentebelangen vormde een coalitie samen met de PvdA, CDA/CU en Groenlinks. Jacob Dam nam namens Gemeentebelangen zitting in het college.

Ook tijdens de verkiezingen van maart 2014 gaven de inwoners van Noordenveld Gemeentebelangen het vertrouwen. Met maar liefst zeven zetels is onze kiesvereniging verreweg de grootste fractie in de huidige gemeenteraad. De grote winst is naast het grote zetelaantal ook verzilverd door het leveren van twee wethouders namelijk Henk Kosters en Reint-Jan Auwema.

GB TV

Agenda

mei

09mei20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

16mei20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

Facebook

Afgelopen maandag zijn in een speciaal ingelaste raadsvergadering de vier wethouders beëdigd die de komende vier jaar de klus moeten gaan klaren. Namens Gemeentebelangen Noordenveld nemen Henk Kosters en Kirsten Ipema als wethouders zitting in het college van B&W dat verder bestaat uit burgemeester Klaas Smid en de wethouders Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) en Jeroen Westendorp(CDA/ChristenUnie).

De twee raadszetels die door de beëdiging van Henk Kosters en Kirsten Ipema zijn vrijgekomen zijn ingenomen door Jarco Westerhof uit Peize en Armein Sikkenga uit Roden. Daarmee is de negenkoppige fractie van Gemeentebelangen weer compleet. Jan Posthumus sprak na afloop van de beëdiging met de nieuwbakken raadsleden en wethouder Kirsten Ipema.

Gemeentebelangen Noordenveld

2 weeks 6 days ago

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. is er onder aanvoering van Gemeentebelangen de afgelopen weken hard gewerkt aan een raads- en coalitieakkoord. Afgelopen woensdagavond konden alle handtekeningen worden gezet en mocht burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord 'Noordenveld weet raad!' en het coalitieakkoord 'Verbinden, samenwerken, doen!' in ontvangst nemen. Jan Posthumus sprak na afloop met fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman die tekst en uitleg gaf.

Zowel het raadsakkoord als het coalitieakkoord zijn te downloaden op onze website: https://www.gemeentebelangen.nu/raads-en-coalitieakkoord-gemeente-noordenveld/

X