Speerpunten verkiezingen

• Goed vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers

 • Gratis parkeren
 • Ten hoogste trendmatige stijging OZB
 • Snelle/flexibele afhandeling vergunningsaanvragen
 • Realisatie Albertsbaan in 2014
 • Lokale economie stimuleren bij aanbestedingen/inkoop
 • Ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector

• Sport & cultuur cruciaal voor leefbare dorpen

 • Behoud van 4 zwembaden
 • Optimalisering accommodaties
 • Behoud culturele erfgoed aan de Brink in Roden

• Zorg voor jong en oud

 • Noordenveldwerkers voor de hele gemeente
 •  Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen
 • ‘Noaberschap’ als extra instrument bij WMO
 • Specifieke aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs in de kleine kernen
 • Activiteiten voor jongeren van 14 tot 18 jaar
 • Verkeersveiligheid maximaliseren

• Gemeente Noordenveld is- en blijft zelfstandig

 • Samenwerking gericht op tastbare voordelen
 • Deelname Regiovisie realistisch en blijvend financieel positief

• Participatie; ‘We doen het samen!’

 • Inwoners denken vroegtijdig mee over belangrijke beleidswijzigingen
 • Intensief overleg met verenigingen, bv over zelfwerkzaamheid
 • Decentralisaties op gebied van zorg en inkomen biedt kansen
 • GB staat voor de leefbaarheid in alle 26 kernen.
 • Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de samenleving

• Ontwikkeling bouwplannen is maatwerk

 • Gefaseerd bouwen op het Oosterveld
 • Waar mogelijk camoufleren en aanpakken en oplossen ‘rotte kiezen’
 • Voorkeur voor inbreiden; groene ruimte (groene longen in Peize) intact houden
 • Stimulerende maatregelen voor bouw starterswoningen
 • Daar waar mogelijk welstandsvrij bouwen

• Toerisme/Recreatie verdient specifieke aandacht

 • Geen bovenmatige verhoging toeristenbelasting
 • De Onlanden als toeristische attractie verder ontwikkelen
 • Veenhuizen op werelderfgoedlijst
X