Gemeentebelangen Noordenveld, úw belang, ònze koers!

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen door plaatselijk bekende mensen. Op deze manier kan Gemeentebelangen vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld, rekening houdend met de situatie in uw eigen leefomgeving. Er wordt dan ook maatwerk geleverd in de gemeentelijke besluiten. Hierbij hoeft geen rekening worden gehouden met landelijke partijbelangen, zodat de leefbaarheid van Noordenveld op plek nummer 1 staat.

Al jaren is Gemeentebelangen de grootste politieke kiesvereniging in onze gemeente met capabele bestuurders. Met hart en ziel wordt er gewerkt aan een betrouwbare, schone en veilige leefomgeving. Een van de belangrijkste speerpunten van onze vereniging is het in stand houden en versterken van de openbare voorzieningen, zoals sportvelden, brandweerposten, bibliotheken, zwembaden, onbetaalde parkeerplaatsen, enzovoort.
Samenwerking met de bevolking is het uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van een beleid dat is gebaseerd op eerlijkheid, onafhankelijkheid, menselijkheid, gelijkwaardigheid, respect en democratie. Van belang zijn openbaarheid en eerbiediging van godsdienstige, maatschappelijke en democratische overtuiging van de inwoners van Noordenveld.

Op dit moment bestaat onze fractie uit zeven fractieleden. Ellen van der Haven(fractievoorzitter), Jos Darwinkel, Hendrik Smeenge, Pierre Berghuis, Jan ten Hoor, Marry Brink-Veerman (voorzitter raadscommissie) en Jan Kemkers vertegenwoordigen de kiezers van Gemeentebelangen in de huidige raadsperiode. Daarnaast levert Gemeentebelangen twee wethouders. Henk Kosters (1e locoburgemeester) beheert o.a. de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling, Milieu, Landbouw, Monumenten, Gemeentelijke eigendommen, Bouw- en woningtoezicht, Bodem en Water in het college van burgemeester en wethouders.
Reint-Jan Auwema beheert o.a. de portefeuilles Sport en Gezondheid, Wegen, Straten en Pleinen, Openbaar Groen, Openbaar Vervoer, Begraafplaatsen, Toerisme, Recreatie, Volkshuisvesting en Markten. Daarnaast is hij de trekker van een aantal zogenoemde speciale projecten, zoals: Vluchtheuvel Norg, Albertsbaan Roden, Kroonvelden Roden, Doornbos Norg, Brinkhofweide Norg, invoering Drank- en Horecawet et cetera.

Het nieuwe logo van Gemeentebelangen bestaat uit een bloem met zesentwintig blaadjes. Elk blaadje staat voor een dorp of buurtschap binnen de gemeente. Tezamen vormen zij de bloem welke de prachtige gemeente Noordenveld symboliseert. Dit is dan ook de kracht van Gemeentebelangen, wij zijn van iedereen, en we staan voor iedereen!

X