Wat hebben we bereikt

Als Gemeentebelangen Noordenveld zijn we trots op de resultaten die de fractie en onze wethouder Henk Koster hebben bereikt. Dit hebben we in samenwerking met onze coalitiepartners PvdA en CDA/CU gedaan, maar ook dankzij een goede construtieve samenwerking met de oppositie .

Wat hebben we bereikt in 2014-2018?

 • Burgernet en Whatsapp ingezet voor veiligheid
 • Extra geld huishoudelijke hulp
 • Ondernemersfonds ingesteld
 • Nieuwe afvalcontainers
 • Vier zwembaden behouden
 • Zonnelening
 • Inrichting Nietap en woningbouw J.P. Santeeweg
 • Omniveld Norg geopend
 • Opknapbeurt bedrijventerrein Roden
 • Veilige oversteek Norgervaart Huis ter Heide wordt gerealiseerd
 • Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Peize
 • Noordenveld in Balans: inspraak over prioriteiten in de begroting
 • Omgevingsvisie vastgesteld na vernieuwende aan-pak participatie
 • Health Hub Roden geopend
 • Meer lokale inkoop door de gemeente
 • Toeristenbelasting voor kinderen afgeschaft
 • Glasvezelinitiatieven ondersteund
 • Grote sportevenementen in de gemeente
 • Noordenveld fietsgemeente
 • Stimuleren van gezonde leefstijl en bewegen
 • Inwoners betrokken in de profielschets voor de nieuwe burgemeester
 • Gratis parkeren gehandhaafd
 • Geen verhoging OZB, alleen trendmatige stijging
 • Koopzondagen uitgebreid
 • Financiële positie sterk verbeterd
 • Traject Norgerduinen met intensief overleg met be-trokkenen
 • Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg
 • Woningbouw in Roden, Norg en Peize voor verschillende doelgroepen uitgevoerd of in voorbereiding
 • Fietstunnel Peizerwold wordt gerealiseerd
 • Noordenveld is en blijft een zelfstandige gemeente
 • Nieuwe Albertsbaan
 • Voordracht Veenhuizen als UNESCO werelderfgoed
 • Veilige oversteek Groningerstraat gerealiseerd
 • Veilige oversteek Norgerweg VV Roden gerealiseerd
 • Multifunctionele accommodatie Een gerealiseerd
 • Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen en dorpshuizen
 • Kunstgrasveld voor G-voetballers ONR
 • Nieuwe ‘huiskamer’ (dorpshuis) Langelo
 • Nieuwbouwplannen scholen Veenhuizen, Nietap en Roden goedgekeurd
 • Realisatie gezondheidscentrum Woldzoom en bin-nenkort start centrum Ronerborg
 • Nieuwbouw Esweg Nieuw-Roden
 • Overdracht molens aan Het Drentse Landschap
 • Opvang asielzoekers in Veenhuizen
 • Pauperparadijs
 • Facilitering loods Volksvermaken Roden

GB TV

Agenda

mei

09mei20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

16mei20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

Facebook

Afgelopen maandag zijn in een speciaal ingelaste raadsvergadering de vier wethouders beëdigd die de komende vier jaar de klus moeten gaan klaren. Namens Gemeentebelangen Noordenveld nemen Henk Kosters en Kirsten Ipema als wethouders zitting in het college van B&W dat verder bestaat uit burgemeester Klaas Smid en de wethouders Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) en Jeroen Westendorp(CDA/ChristenUnie).

De twee raadszetels die door de beëdiging van Henk Kosters en Kirsten Ipema zijn vrijgekomen zijn ingenomen door Jarco Westerhof uit Peize en Armein Sikkenga uit Roden. Daarmee is de negenkoppige fractie van Gemeentebelangen weer compleet. Jan Posthumus sprak na afloop van de beëdiging met de nieuwbakken raadsleden en wethouder Kirsten Ipema.

Gemeentebelangen Noordenveld

2 weeks 6 days ago

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. is er onder aanvoering van Gemeentebelangen de afgelopen weken hard gewerkt aan een raads- en coalitieakkoord. Afgelopen woensdagavond konden alle handtekeningen worden gezet en mocht burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord 'Noordenveld weet raad!' en het coalitieakkoord 'Verbinden, samenwerken, doen!' in ontvangst nemen. Jan Posthumus sprak na afloop met fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman die tekst en uitleg gaf.

Zowel het raadsakkoord als het coalitieakkoord zijn te downloaden op onze website: https://www.gemeentebelangen.nu/raads-en-coalitieakkoord-gemeente-noordenveld/

X